Vi tilberedte fisk på Lohavn sammen med barn fra Gamlebyen skole, se omtale i Dagsavisen.