Ungdomslosen

//Ungdomslosen
Ungdomslosen 2017-11-14T09:59:43+01:00

Ungdom innen barnevernet oppdager norsk kystkultur og mestrer ukjent farvann!

Sommeren 2016 skal ungdom innen barnevernet oppleve norsk kystkultur og lære å mestre losskøyta L/S Nøtterøy. Ambisjonen er å besøke 44 forskjellige havner sammen med Redningsselskapet og UngNorge. Vanskeligstilt ungdom på terskelen av voksenlivet skal lære gamle seilteknikker, mestre ulikt vær og farvann langs norskekysten, møte nye mennesker og oppdage norsk kystkultur.

Mye av den norske folkesjela finnes langs kysten. Her har nordmenn stått sammen i slit og strid, glede og sorg. Det norske fellesskapet har bygget varder, fyr, etablerte et losvesen og laget detaljerte draft for å sikre en trygg navigasjon og forebygge ulykker. Redningsselskapet er i så måte et bilde på denne viljen til å hjelpe når liv står i fare.

Ungdomslosen

Fokuserer på løsninger

Til tider stormer det om det norske barnevernet. Det har de til felles med norskekysten. Likevel er de fleste historier både om barnevernsbarn og kysten av de gode. UngNorge har tatt initiativet til en kampanje for å vise nettopp disse sidene, om hvordan disse ungdommene takler motgang og vokser med oppgavene.

Aktiviteter i 44 havner

Kampanjen har som siktemål å besøke 44 havner langs kysten. Med erfaring fra liknende arrangementer i Oslofjorden, ønsker vi å etablere en stab under ledelsen av skipper og den erfarne mediegründeren Eivin Sundal. Tanken er at kampanjen skal begynne i Oslofjorden sommeren 2016 og ende i Finnmark på sensommeren.

Mannskapet vil bestå av voksne som også har barnevernskompetanse. Den 60 fot store skøyta har sengeplass til ti ungdommer.

I løpet av 2015 vil det bli utarbeidet et detaljert program for hva som skal skje i de ulike havnene, men de vil i all hovedsak følge en mal fra liknende arrangementer som UngOslo har hatt i Oslofjorden. Tradisjonelt opplysningsarbeid blandes med aktiviteter og kulturelle opplevelser. Spesielt vil det bli lagt stor vekt på å gi lokal ungdom i barnevernet, en mulighet til å prøve seg på mannskap på skøyta.

Planlegger TV.serie

Det arbeides også med å utvikle en TV-serie med en profilert programleder sammen med det erfarne produksjonselskapet Zacapa film. De har lang erfaring med å produsere for ulike TV-kanaler, og er mest kjent for sine serier med utviklingshemmede fra Tangerudbakken borettslag. Deres erfaring med å lage film om en utsatt gruppe mennesker vil komme godt med. Det er viktig å ta etiske hensyn under en slik produksjon og i møte med andre medier.

Ola Flyum vil også delta i dette arbeidet. Han har lang erfaring som journalist, forfatter og dokumentarfilmregissør – blant annet fra ledergruppa i Nrk Brennpunkt og som regissør for Fenris Film. I alt har han skrevet fem bøker og regissert over 30 filmer.

UngNorge

Uten støtte fra det offentlige ble UngOslo etablert av Eivin Sundal i februar 2012. En sterk motivasjon for å etablere en slik organisasjon er fordi han selv har en slik bakgrunn. Eivin Sundal tilbrakte sine første levemåneder på Eline spedbarnshjem i Oslo. Etter 6 måneder ble han adoptert av familien Sundal på Ormøya i Oslo.

Drevet av et ønske om å gi noe tilbake, etablerte han et samarbeid med Redningsselskapet. Målet med organisasjonen er på sikt å fremme positive aktiviteter for barnevernsbarn og ungdom, og ikke minst, bidra til å endre inntrykket av barnevernsbarn fra å være noe negativt til en positiv betegnelse. UngNorge mener at det er ikke barnevernsbarna som er et problem. Det er de voksne.

UngNorge har foreløpig igangsatt aktiviteter i Østlandsregionen (UngOslo), men er i ferd med å etablere seg i Tromsø, Bergen og Trondheim.

Varner-gruppen

Foruten en intensjonsavtale med Redningsselskapet om forebyggende arbeid, har UngNorge inngått et samarbeid med Varner-Gruppen som gir gratis klær til barnehjemsbarna.

Bakgrunn: Aktiviteter i Oslofjorden

UngNorge startet opp som et toårig prosjekt i 2012. I starten het det bare UngOslo. UngNorge /UngOslo er et samarbeid mellom Redningsselskapet og Landsforeningen for Barnevernsbarn. Målsetting er å øke trygghet, samhold og mestring blant barnevernsbarn og ungdom fra svenskegrensen til Kragerø. Alle barnevernsbarn og ungdom i dette området er i målgruppen.

UngNorge bruker losbåten L/S UngOslo, en følgebåt av type rib, samt en Elias-båt fra Redningsselskapet. I tillegg til dette vil en 60 fot losbåt, L/S Nøtterøy, bli stilt gratis til rådighet fra Hege Meilstrup og Eivin Sundal i deler av denne toårs perioden. Den vil være et opplæringssenter for sikkerhet og navigasjon for et fast mannskap og frivillige, samt brukes til store samlinger.

Det settes opp 4 til 5-team som skal skoleres og sikkerhetskurses fra januar 2015 til operativ start juni 2015. Hvert team vil bestå av fire ungdom med barnevernsbakgrunn og en leder. Disse teamene vil ha ansvar for drifting av Elias-båten og følgebåten.

L/S UngOslo har et mannskap på 4/5 ungdom. En frivillig kaptein vil også følge Elias-teamet rundt der det er praktisk mulig. L/S UngOslo brukes også i aktiviteter med ukentlige turer ut fra Malmøykalven, der to barnevernsinstitusjoner, sammen med ungdomsinstitusjoner, bor hele sommerferien. Båten brukes også som arbeidstrening for barnevernsungdom i ettervern. Båten fra 1903 trenger kontinuerlig vedlikehold. Samtidig er slikt arbeid også en viktig erfaring. Seiling er ikke bare er navigasjon og seilføring, men også vedlikehold og daglige rutiner.