UngOslos losprogram – Arbeidstrening for ungdom

//UngOslos losprogram – Arbeidstrening for ungdom
UngOslos losprogram – Arbeidstrening for ungdom 2017-11-14T10:03:31+01:00

UngOslos losprogram skal skape en lærerik og meningsfull arbeidstrening for ungdom som i dag ikke har jobbtilbud og eller trenger praksis for og komme ut i det ordinære arbeidslivet. Det er i dag mange ungdom som er i en situasjon som tilbringes inaktivt men dekkes av NAV arbeidsavklaringspenger. UngOslo har i samarbeid med Barnevernstjenesten sett på muligheten for å gjøre noe med dette.

Vi ønsker å aktivere ungdommen med et program bestående av arbeid med L/S UngOslo, slik som vedlikehold og drift av båten og opplæring rundt kystkultur og arbeid i Indre Oslofjord. UngOslo utvikler nå et samarbeid med Oslofjordens småfiskelag, Oslo Havn og andre maritime arbeidsplasser i regionen som stiller seg meget positive til dette. Oslofjordens småfiskelag ser også på muligheten for skolering i fiskefaget for vår målgruppe. Dette diskuteres med leder Harald Kristoffersen.

L/S UngOslo vil også bli benyttet til aktiviteter for barnevernsbarn i bydel Nordstrand, og barn under barnevernet i Oslo. Det vil som tidligere bli arrangert sjørøverturer der barn og unge får lære grunnleggende manøvrering og mestring av båten. I tillegg vil båten bli benyttet som ren turbåt for barn og unge, både fra bydelen og alle som er på Malmøykalven om sommeren.

Det tas sikte på at ungdom som er engasjert i prosjektet vil drifte båten i samarbeid med UngOslos personell. UngOslo vil søke midler til drift og finansiering av prosjektet fra bydelen og NAV. UngOslo støttes i dag av private givere. NAV stiller seg meget positive til prosjektet da de ikke har noe som dekker denne form for arbeidstrening for unge. Etter det vi har fått opplyst fra NAV er det kun UngOslo og Kirkens Bymisjon som har et slikt tilbud til ungdom.