Pressemelding 5. mars 2020

Ung Norge Sør i Risør:

Ungdommen i Risør utfordrer signaliser ved de Annon et sted å være på fritiden. Ung Norge Sør er under etablering og vi ser på Risør som første av. Undertegnede jobber med Risør kommune om å være, et «Ung Norge Hus» der vi kan tilby forskjellige aktiviteter, eventer, kafé og butikk. Hvilke aktiviteter og eventer skal selv svare ungdommer selv få være med å bestemme.

Undertegnede har vært i kontakt med Politiet, Nav, Barnevernet og sentrale personer i kommunen samt politikere for å sjekke ut behov for denne typen arbeid. Alle vender imellom for å få det nye ungdom gjort andre steder i Norge (Oslo / Bergen) og vil gjerne være med å utforme og tilpasse problemet i Risør. Jeg neste uke jeg har valgt å møte med Ungdomsrådet for å høre hva de tenker er viktig. Aktiviteter og eventer skal være på ungdommens behov og premisser.

Ung Norge skal samarbeide med andre aktører og virke utfyllinger på det nye som tidligere gjør for barn og barn i Risør.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Ung Norge Sør, Kari-Anne Røisland, Tlf. 90995774 eller kari-anne@ungnorge.no