Visjon

UngNorge ble startet av Eivin Sundal i februar 2012. Målet med organisasjonen er å:

  • fremme positive aktiviteter for barnevernsbarn og -ungdom
  • bidra til å endre inntrykket av barnevernsbarn fra å være noe negativt til en positiv betegnelse

Eivin var selv barnevernsbarn og tilbrakte sine første levemåneder på Eline spedbarnshjem i Oslo. Etter seks måneder ble han adoptert av familien Sundal på Ormøya i Oslo.

Drevet av et ønske om å gi noe tilbake, etablerte han UngOslo og inngikk et samarbeid med Redningsselskapet og Varnergruppen. Organisasjonen har vokst, skiftet navn til UngNorge og har nå flere lokallag rundt i Norge.

Eivin Sundal er en erfaren gründer innen media. Han etablerte Gule Sider i Norge og har arbeidet med etablering av elektroniske medier og telecom i Skandinavia og Europa.