UngNorge Shop

Ungdom er i en viktig fase i livet hvor identitet og tilhørighet blir noe av det viktigste. For å finne seg en plass i samfunnet og få sosial anerkjennelse, kan det å kjøpe nye klær være avgjørende for å føle at de passer inn eller kan delta i det sosiale fellesskapet uten å stikke seg ut.

UngNorges flaggskip er
UngNorge Shop i Oslo og Bergen.

OSLO

Shopen i Oslo holder til i:

Sweigaardsgate 34 A, 0191, Oslo.

Shopen er åpen for å hente gratis klær for våre medlemmer torsdager 14.00–18.00.

Åpningstider:
 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 14.00 – 18.00
 • Fredag: 12.00 – 17.00
 • Lørdag: 11.00 – 17.00
 • Søndag: Stengt

Shopen er stengt alle røde dager.

BERGEN

Shopen i Bergen holder til i:

Øvregaten 35, 5003, Bergen.

Shopen er åpen for å hente gratis klær for våre medlemmer torsdager 14.00–19.00.

Åpningstider:
 • Mandag: 12.00-17.00
 • Tirsdag: 12.00-17.00
 • Onsdag: 12.00-17.00
 • Torsdag: 12.00-19.00
 • Fredag: 12.00-17.00
 • Lørdag: 11.00-16.00
 • Søndag: Stengt
Shopen er stengt alle røde dager.

Her lar UngNorge barnevernsbarn og -ungdom fra 0 – 26 år “shoppe” nye klær gratis.

Klærne er gaver fra Varner, Line of Oslo og noen mindre aktører.

Behovet for Ung Norge Shop -tilbudet er utvilsomt til stede i hele Norge.
Det er ingen andre aktører som tilbyr klesutdeling slik UngNorge Shop i Oslo og Bergen gjør, eller som fyller behovet på en annen måte.

I dag er det hele 57000 barn/unge som faller inn under betegnelsen «barnevernsbarn – og ungdom» i Norge.

«Shop`ene» våre skal gi positive assosiasjoner og støtte oppunder UngNorge sitt mål om å skape en morsom, trygg og aktiv oppvekst for denne gruppen barn og unge.

Vi ser at UngNorge Shop dekker et emosjonelt behov og ved å tilby dem klær via UngNorge shop kan det bidra til en lettere hverdag for målgruppen og deres foresatte samt for hva det vil si å være barnevernsbarn – og ungdom.

UngNorge Shop er en «vanlig» klesbutikk basert på frivillig arbeidskraft.

Medlemmene våre eller de med en henvisning fra barnevernet eller NAV, kan komme å få gratis klær.

Medlemskapet i Ung Norge innebærer  informasjon om og kommer gratis inn på UngNorges arrangementer og aktiviteter.

Om du ikke har benyttet deg av shopen før trenger vi at du tar med deg en henvisning med navn og fødselsdag, slik at vi kan registrere deg.