UngNorge Shop

Ungdom er i en viktig fase i livet hvor identitet og tilhørighet blir noe av det viktigste. For å finne seg en plass i samfunnet og få sosial anerkjennelse, kan det å kjøpe nye klær være avgjørende for å føle at de passer inn eller kan delta i det sosiale fellesskapet uten å stikke seg ut.

Shopen i Oslo Åpen for Medlemmer Torsdager 14.00 til 18.00

Salg Åpent Fredager 11.00 til 18.00 Lørdager 11.00 til 16.00

Swheigaardsgate 34 a. 0152 Oslo


Bergen

Shopen i Bergen hører til i Øvregaten 35, 5003 Bergen.

Shopen i Bergen er åpen for å hente gratis klær for våre medlemmer hver torsdag fra 14.00 – 19.00.

Den er åpen tirsdag – fredag 12.00-17.00 og lørdager 11.00 – 16.00 for alle som ønsker å kjøpe!

Shopen er stengt alle røde dager

Her lar UngNorge barnevernsbarn og -ungdom fra 0 – 26 år “shoppe” nye klær gratis. Klærne er gaver fra Varner, Line of Oslo og noen mindre aktører.
Behovet for Ung Norge Shop -tilbudet er utvilsomt til stede i hele Norge. Det er ingen andre aktører som tilbyr klesutdeling slik UngNorge Shop i Oslo og Bergen gjør, eller som fyller behovet på en annen måte. I dag er det hele 57000 barn/unge som faller inn under betegnelsen «barnevernsbarn – og ungdom» i Norge.

«Shop`ene» våre skal gi positive assosiasjoner og støtte oppunder UngNorge sitt mål om å skape en morsom, trygg og aktiv oppvekst for denne gruppen barn og unge.
Vi ser at UngNorge Shop dekker et emosjonelt behov og ved å tilby dem klær via UngNorge shop kan det bidra til en lettere hverdag for målgruppen og deres foresatte samt for hva det vil si å være barnevernsbarn – og ungdom. UngNorge Shop er en «vanlig» klesbutikk basert på frivillig arbeidskraft.
Målgruppen vår kan komme og plukke tøy hver åttende uke og få med seg et gitt antall klær hvor de har med en henvisning fra barnevernet eller NAV. De får samtidig tilbud om å bli medlem av UngNorge, medlemskapet innebærer at de får informasjon om og kommer gratis inn på UngNorges arrangementer og aktiviteter.
Om du ikke har benyttet deg av shopen før trenger vi at du tar med deg en henvisning med navn og fødselsdag, slik at vi kan registrere deg.