Våre aktivitetstilbud -
En positiv oppvekst for alle

Fritidsaktiviteter er jo først og fremst morsomme og sosiale aktiviteter. Men de spiller også en viktig rolle i mange barn og unges liv. De gir en arena for å bli kjent med andre, ta del i et fellesskap, utvikle andre ferdigheter enn på skolen, mestre noe nytt, medvirke og skape sine egne aktiviteter. En arena for å vokse som menneske.

Aktivitetene skaper mestring,
samhold, spenning og gode minner.

UngNorge ønsker å bidra til positive aktiviteter og opplevelser for barn og unge. UngNorge arrangerer konserter, arrangement og aktiviteter for barnevernsbarn og barn og ungdom som lever under fattigdomsgrensen. 

UngNorge kan tilby friluftsaktivteter, besøk ved opplevelsessenter, VIP-billetter til idrettsarrangementer og konserter, og holder ulike kurs som bl.a. matlaging, blomsterbinding og malekurs. I tillegg kan vi bidra med transport til og fra ulike aktiviteter, samt distribuere gaver, julegaver og påskeegg.

Våre aktivitetstilbud

ungnorge_batliv

Båtliv

Vi ønsker at barn og unge skal bli fortrolige med vann og hav, bli bedre kjent med sin lokale skjærgård, få økt kunnskap om havet og viktigheten av å bruke kysten på en bærekraftig måte.

Arbeidstrening

UngNorge tilbyr forskjellige typer arbeidstrening for ungdom og unge voksne. Ved hjelp av arbeidstrening med veiledning og oppfølging hjelper vi dem på rett spor i arbeidslivet.

Sommerleire

Sommerleire

Mange barn har ingen eller redusert anledning til å delta i organiserte aktiviteter, som er en viktig arena både for samvær og læring. Hvert år inviterer vi barn og unge til å kunne delta på ulike aktiviteter.

Ungnorge_LOS_program

Ung Norge LOS Program

UngNorge jobber nå med å etablere et losprogram i Oslo, for å gi ungdom med barneverns bakgrunn mulighet for tett ettervernsoppfølging slik at de får større muliggheter senere i livet.

Ungdoms Café

UngNorge har mål om å skape et samlingssted for barnevernsungdom. Som et ledd i vår visjon tilbyr vi et sted å være for vår målgruppe hvor vi har aktiviteter og tilbud som er tilpasset ungdommenes ønsker og behov.

Trebat_Lohavn

Lohavn

UngNorge fikk støtte av Gjensidigestiftelsen til et aktivitetssenter og Hav eiendom ga oss plass på Lohavn, som ligger ved Sørenga i Oslo.

UngNorge trenger deg!

Ønsker du en meningsfylt fritid og hjelpe andre som trenger deg?

Det finnes nok av oppgaver hos UngNorge. Hjelp oss og hjelpe barnevernsbarn og andre barn og unge som trenger det.

Les mer om våre tidligere aktiviteter

Bamsepatruljen

De fleste barn gleder seg til jul, men dessverre opplever altfor mange barn en høytid preget av vold og fyll. …

Les Mer

Art Factory ~ et tverrfaglig samarbeid

Art Factory skal være en samlingsplass for barn og ungdom; Next Generation, som kan utfolde seg med kunstopplevelser, redesign og …

Les Mer

Sammen skaper vi gode minner

Bursdagsfeiring Å kunne samle venner til bursdagsfeiring er den største gleden for barn og ungdom. Barn som vokser opp i …

Les Mer