Sommerleire

Sommerleire

Vårt ønske er at også at barnevernsbarn skal kunne komme stolt tilbake på skolen etter sommerferien og ha noe kult å fortelle. Mange barn har ingen eller redusert anledning til å delta i organiserte aktiviteter, som er en viktig arena både for samvær og læring. Derfor inviterer vi hver sommer barn og unge til å kunne delta på ulike sommer aktiviteter over deler av landet. 

Malmøkalven

Malmøkalven ligger innerst i Oslofjorden, og er et ferieaktivitetssenter for barn og unge tilknyttet barnevernet. Her tilbringer barna sommeren i husene som Barne – og familieetaten disponerer. I alle år har UngNorge arrangert aktivitetstilbud for barna som oppholder seg her, som grilling, leker i vannet og sjørøvertur.

UngNorge har, i samarbeid med ulike aktører kunnet tilby sommerleire til vår målgruppe. Nå arrangeres disse sommerleirene i samarbeid med Passion for Oceanog Zuccarello stiftelsen. Våre leirledere har ulike lidenskaper for havet, setter opp et spennende program med blant annet marinbiologi, fridykking, padling, bading, strandrydding og læren om konsekvensene av marin forsøpling.  

Båtturer i Bergen

Båtturer med barn/ungdom På turene vil ungdommene, som i Oslo, få enkle oppgaver som de må utføre både alene og i team. De vil se på livet ved og i sjøen. Fiske, ha fridykking og avslutte med bading og grilling.

Strandrydding

strandryddeaksjoner med barn/ungdom, 7 dager fordelt juni – august. Vi går i land og rydder, på noen turer er det med dykkere som tar med deltagere på fridykking for å se på livet under vann og kan hente ting opp fra bunnen. Vi avslutter også disse turene med grilling og kos.

Seilas for barnevernsbarn – Det norske kongehus (kongehuset.no)