UngOslo Jobb

UngOslo JOBB er et tilbud der det annonseres jobber som kan passe for ungdom legges ut. Det er viktig at du som ung søker sjekker referanser. Vi i UngOslo JOBB har foreløbig ikke et system som gjør at vi kan 100% kvalitetssikre annonsørene. HUSK og få en arbeidskontrakt der det er med arbeidsbeskrivelse og avtalt lønn etc. Hvis noen opplever vanskelige situasjoner med jobbtilbydere eller i arbeidsforholdet, gi oss beskjed.