UngNorge trenger deg!

Ønsker du en meningsfylt fritid og hjelpe andre som trenger deg?

Det finnes nok av oppgaver hos UngNorge. Hjelp oss og hjelpe barnevernsbarn og andre barn og unge som trenger det.

Frivillighetsarbeid

Vi deler ut helt nye og gratis klær til barn/ungdom under barnevern/fattigdomsgrensen i Bergen. I fjor delte vi ut klær for ca 25 millioner Arbeidet består i registrering av brukere, sortere og henge opp tøy, rydde, hjelpe til å finne rett tøy. legge i poser. Hovedsakelig ordinært i butikkarbeid.
Vi trenger frivillige til å…

  • Støtte og rådgivning
  • Praktiske oppgaver