Ungnorge_LOS_program

Ung Norge LOS Program

UngNorge jobber nå med å etablere et LOS program i Oslo, for å gi ungdom med barneverns bakgrunn mulighet for tett ettervernsoppfølging slik at de får større muliggheter senere i livet. UngNorge ønsker å arbeide forebyggende og inkluderende for å hindre at unge faller fra utdanningsløp og arbeidslivet – arver sosial fattigdom 

UngNorge`s LOS Program skal være et tilbud for unge i en sårbar og vanskelig livssituasjon. Overgangen til voksenlivet er spesielt sårbart og vanskelig for de som står alene. 

Hovedmålet med UngNorges LOS Program er å gi ungdommen en «trygghets-stople» der vi sammen i fellesskap, og med et tett samarbeid med NAV og barnevern, kan lose og tilby ungdommen tett oppfølging i form av sosialisering med aktiviteter og arbeidstrening som vil gi en ny positiv identitet og mestringsfølelse. Vi vet at det er kritisk når utsatt ungdom nærmer seg fasen hvor de går fra barn/ungdom til unge voksne. Vi ønsker å bidra til å gi denne gruppens nye kunnskaper og gi nyttige verktøy for å møte samfunnet og mestre hverdagen. 

Vår filosofi er at for å kunne mestre hverdagen er det viktig med trygge rammer, støtte, gode vennskap og tilhørighet. Siden 2012 har UngNorge opparbeidet et stort nettverk med næringslivet, lokalsamfunnet, samtidig som vi har blitt rutinerte på hva som skal til for å lykkes. Vi har stor tro på at de vennskapene som knyttes parallelt med tett oppfølging vil være verdifulle for ungdommen og samfunnet. Etter programmet er gjennomført vil hver enkelt bedre kunne mestre et selvstendig liv med jobb, skole og annen aktivitet som på sikt vil gi den enkelte muligheten til å finne sin plass i arbeidslivet og administrere egen økonomi og bolig.