Ung Norge Vestfold og Telemark

UngNorge Vestfold og Telemark skal jobbe for å skape en morsom, trygg og aktiv oppvekst for Norges barn og unge,med spesiell vekt på barn og unge som ikke har dette i sin hverdag. UngNorge Vestfold og Telemark skal være en organisasjon som bygger på at man skal ha det gøy og med fokus på solidaritet, […]

Bamsepatruljen

De fleste barn gleder seg til jul, men dessverre opplever altfor mange barn en høytid preget av vold og fyll. Vi i UngNorge utstyrer politiet med et spesielt verktøy når de skal møte sårbare barn, nemlig en egen Bamsepatrjule som består av myke bamser og godteposer. Ung Norges Bamsepatrulje står i sterk kontrast til våpen […]

Sommerleire

Sommerleire

Vårt ønske er at også at barnevernsbarn skal kunne komme stolt tilbake på skolen etter sommerferien og ha noe kult å fortelle. Mange barn har ingen eller redusert anledning til å delta i organiserte aktiviteter, som er en viktig arena både for samvær og læring. Derfor inviterer vi hver sommer barn og unge til å […]

Art Factory ~ et tverrfaglig samarbeid

Art Factory skal være en samlingsplass for barn og ungdom; Next Generation, som kan utfolde seg med kunstopplevelser, redesign og aktiviteter. Vi skal bygge en bro tilbake til det normale med direkte aktiviteter og gjennom digitale mediekanaler. Vi ønsker å få ungdommen engasjert og aktive igjen, spesielt den sårbare gruppen som ikke har noe nettverk. […]

Sammen skaper vi gode minner

Bursdagsfeiring Å kunne samle venner til bursdagsfeiring er den største gleden for barn og ungdom. Barn som vokser opp i barnevernet og familier med vedvarende lav inntekt, er mer utsatt når det gjelder utenforskap og ensomhet, og er mer utsatt for mobbing. Hos UngNorge ønsker vi å utjevne sosiale forskjeller og lar vi barn få […]

Ung Norge Sør

Risør er den første byen på Sørlandet hvor Ung Norge etablerte seg i 2020. Det hele for å skape en trygg arena for barn og ungdom. Her har daglig leder Kari-Anne Røisland etablert og fått på plass Ung Norge Sør.  Undertegnede har blitt kjent med organisasjonen gjennom Risør Trebåtfestival og våren 2020 etablert vi UngNorge […]

UngNorge Bergen

Bergen er Norges nest største by, og etter en kartlegging i samarbeid med Prospera, konkluderte vi raskt med at det utvilsomt var et behov for en UngNorge Shop i Bergen. Da vi var heldige og fikk tildelt et etableringstilskudd fra Gjensidige, kunne vi med stor begeistring åpne dørene til UngNorge Bergen høsten 2018. Det er […]

Lohavn

UngNorge fikk støtte av Gjensidigestiftelsen til et aktivitetssenter og Hav eiendom ga oss plass på Lohavn, som ligger ved Sørenga i Oslo. Sentret brukes fra tidlig vår til sen høst og er utgangspunkt for de fleste av våre sjøaktiviteter. I Lohavn samarbeider vi med bydeler og andre organisasjoner om aktiviteter, spesielt med bydel Gamle Oslo, […]

Ungdoms Café

UngNorge har mål om å skape et samlingssted for barnevernsungdom. Som et ledd i vår visjon tilbyr vi et sted å være for vår målgruppe hvor vi har aktiviteter og tilbud som er tilpasset ungdommenes ønsker og behov. På cafeen tilbyr vi kurs/aktiviteter for ungdommer mellom 15-24 år. På café kveldene lager vi mat, noen […]

Ung Norge LOS Program

UngNorge jobber nå med å etablere et LOS program i Oslo, for å gi ungdom med barneverns bakgrunn mulighet for tett ettervernsoppfølging slik at de får større muliggheter senere i livet. UngNorge ønsker å arbeide forebyggende og inkluderende for å hindre at unge faller fra utdanningsløp og arbeidslivet – arver sosial fattigdom  UngNorge`s LOS Program […]