UngNorge Shop Oslo, Velkommen

UngNorge shop kun for våre medlemmer. UngNorgeshop åpent for alle på fredag og lørdag. Vi har fått nye lokaler i Sweigaardsgate 34, 0191 Vi gleder oss til å ta imot UngNorgeshop sine medlemmer 071021. Åpningstid vil være : 14-18. Ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen