UngNorge Bergen – får støtte til musikkprosjekter

Et Rotary-medlem som var innom butikken, oppfordret så Arnulf til å søke klubben om midler. – Og nå har vi fått 70.000, og er veldig glade! Den ikke-religiøse og politisk nøytrale organisasjonen jobber hele tiden for å gjøre hverdagen for barnevernsbarn litt enklere og hyggeligere. UngNorge fant veien til Bergen og Øvregaten i 2018, og […]

UngNorge Bergen

Bergen er Norges nest største by, og etter en kartlegging i samarbeid med Prospera, konkluderte vi raskt med at det utvilsomt var et behov for en UngNorge Shop i Bergen. Da vi var heldige og fikk tildelt et etableringstilskudd fra Gjensidige, kunne vi med stor begeistring åpne dørene til UngNorge Bergen høsten 2018. Det er […]