Informasjonsmøte 15. april 2015

Informasjonsmøte om UngNorge og UngOslo

Hei – sponsorer, aktive, frivillige, styret og dere der ute som er nysgjerrige på UngNorges og UngOslos arbeid!

Tid: 15. april 2015 kl. 19.00
Sted: Ormsundveien 16 (UngOsloShop)
Info: 92 29 10 00

Vi inviterer til et informasjonsmøte hvor vi legger frem sommerens aktivitetsplan. Vi vil også snakke om driften av lokallagene.

Se også vår aktivitetskalender