Jobb

Ung Oslo Jobb er et prosjekt som skal skaffe unge arbeidserfaring og jobber. Veldig mange av ungdom som har vært eller er i barnevernet mangler nettverket som gjerne andre bruker til og skaffe seg sin første jobb. Vi i Ung Oslo jobber for og bygge opp samarbeid med bedrifter og organisasjoner der ungdom kan få alt fra deltid sommerjobb til fast arbeid eller praksisplass.

Ung Oslo samarbeider med NHO Oslo region, Varnergruppen, Bring og andre bedrifter. Det vil utarbeides både teori og praksis i dette prosjektet vi vil også prøve og få et samarbeid med Oslo Kommune samt attføringsbedrifter og NAV. UngOslo vil i samarbeid med bedriftene legge opp til at bedriften engasjerer seg i og hjelpe unge arbeidstakere og komme inn i miljø og kultur i bedriften. Erfaring fra blant annet Ferd AS og andre bedrifter i Europa USA viser at bedrifter som engasjerer seg i sosialt arbeidsmarked har en stor gevinst i form av engasjement av ansatte og arbeidstakere som kommer inn på denne måten er en meget lojal arbeidskraft. Derfor ser Ung Oslo det som veldig viktig med et godt og tett samarbeid med bedrifter som tar inn ungdom under vårt praksisprogram.