L/S UngOslo

båten5L/S UngOslo er en Colin Archer og ble bygget som losbåt i Risør i 1903. Båten var i lostjeneste i flere år før den ble bygget om i begynnelsen av 1930 årene. Det ble også i denne perioden installert en ensylindret semidiesel. En større ombygging ble utført i 1943/44. Båten har blitt benyttet innen fiske og transport frem til den ble kjøpt av Sivert Langholm i begynnelsen av 1970 årene.


båten3Etter noen år overtok Ove Jensen og startet et omfattende restaureringsarbeid med bytte av spant og bordganger. Båten ble også rigget med to master mens det opprinnelig var bare en mast. Etter kontakt med losvesenets oldermann Elise Rusten, Oslo Havn og Oslo kommune fører nå båten rød losstripe i storseilet med Oslo som Loshavn.


tajikBåten disponeres av UngOslo og ble omdøpt til L/S UngOslo av kulturminister Hadja Tajik 7. august 2013.