Foto: AAB v/Iver Sørdahl

Nye venner og opplevelser var resultatet for 300 Risør-barn

Aust Agder Blad v/Iver Sørdahl

Da pandemien kom ble det aktuelt å skape noe for barn og unge, sier Kari-Anne Røisland som har arrangert aktiviteteter for flere enn 600 barn gjennom UngNorge Sør, de siste to årene. Foto: Iver Sørdahl

Les saken her https://www.austagderblad.no/nok-et-vellykket-ungdomsar-for-kari-anne/s/5-6-391905