Gokart-snowboard

Sammen skaper vi gode minner

Bursdagsfeiring

Å kunne samle venner til bursdagsfeiring er den største gleden for barn og ungdom. Barn som vokser opp i barnevernet og familier med vedvarende lav inntekt, er mer utsatt når det gjelder utenforskap og ensomhet, og er mer utsatt for mobbing. Hos UngNorge ønsker vi å utjevne sosiale forskjeller og lar vi barn få arrangere bursdager, for mange for første gang i livet. Dette gjør vi i samarbeid med bl.a Harald Huysman Karting i Oslo, hvor vi arrangerer bursdag med pizza, brus, is og GoKart for barnevernsbarn som bor på institusjoner. 

Julegaver & Påskehilsen

I Norge finnes det nå 115 000 barn som lever under fattigdomsgrensen ifølge tall fra Barne og Familiedirektoratet, https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/.     Vi ønsker å bekjempe barnefattigdom, og er stolt over vårt tette samarbeid med næringslivet og private, som gir oss mulighet til å pakke og gi vi bort ca 600 – 800 julegaver til barnevernsbarn hvert år. Vi deler også påskehilsener. Vær gjerne med og støtt slik at barn som er i en vanskelig (familie) situasjon får gode opplevelser i jula.

 Årlig juletre hos Varner på Slependen

Vi er utrolig takknemlig for at vi får til å gjennomføre vårt juletre hos Varner på Slependen. Tusen takk til Varner og alle ansatte som bidrar med julegaver til barnevernsbarn, og for at dere stiller år etter år!